БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Георги Кондев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2019  BG70750  11.05.2019 07:15:00  1208.272  20(0)  50,378(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70744  11.05.2019 07:15:00  1205.425  24(0)  60,453(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70768  11.05.2019 07:15:00  1204.894  25(0)  62,972(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70716  11.05.2019 07:15:00  1204.013  26(0)  65,491(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG68041  11.05.2019 07:15:00  1202.593  27(0)  68,01(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG68028  11.05.2019 07:15:00  1202.243  28(0)  70,529(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG12006  11.05.2019 07:15:00  1198.374  29(0)  73,048(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70737  11.05.2019 07:15:00  1196.977  31(0)  78,086(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG58060  11.05.2019 07:15:00  1164.169  53(0)  133,501(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70720  11.05.2019 07:15:00  1160.875  58(0)  146,096(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70752  11.05.2019 07:15:00  1153.038  61(0)  153,652(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG68024  11.05.2019 07:15:00  1139.413  66(0)  166,247(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG12081  11.05.2019 07:15:00  1139.099  67(0)  168,766(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70739  11.05.2019 07:15:00  1137.364  69(0)  173,804(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG12073  11.05.2019 07:15:00  1137.042  70(0)  176,322(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG12175  11.05.2019 07:15:00  1136.891  71(0)  178,841(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  GR0502066  11.05.2019 07:15:00  1134.211  72(0)  181,36(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2019  BG70712  11.05.2019 07:15:00  1125.800  76(0)  191,436(0)  136634,972  13(13)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG58049  19.05.2019 06:40:00  1294.886  7(0)  19,718(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG70737  19.05.2019 06:40:00  1286.892  11(0)  30,986(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG68028  19.05.2019 06:40:00  1285.878  12(0)  33,803(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG12024  19.05.2019 06:40:00  1269.634  22(0)  61,972(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG70728  19.05.2019 06:40:00  1269.212  23(0)  64,789(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG12175  19.05.2019 06:40:00  1254.618  36(0)  101,408(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG70746  19.05.2019 06:40:00  1242.512  52(0)  146,479(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  BG70768  19.05.2019 06:40:00  1239.286  55(0)  154,93(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  GR0502066  19.05.2019 06:40:00  1238.884  56(0)  157,746(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2019  GR0502154  19.05.2019 06:40:00  1230.367  68(0)  191,549(0)  190952,933  13(13)  355(355)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  GR0502066  26.05.2019 06:30:00  1321.642  1(0)  3,289(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG70716  26.05.2019 06:30:00  1321.532  2(0)  6,579(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG12073  26.05.2019 06:30:00  1307.987  16(0)  52,632(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG70737  26.05.2019 06:30:00  1302.421  19(0)  62,5(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG12024  26.05.2019 06:30:00  1296.690  21(0)  69,079(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG12081  26.05.2019 06:30:00  1289.373  31(0)  101,974(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG68041  26.05.2019 06:30:00  1288.183  36(0)  118,421(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG70718  26.05.2019 06:30:00  1284.397  41(0)  134,868(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Сливен 2019  BG70746  26.05.2019 06:30:00  1276.476  51(0)  167,763(0)  255231,467  12(12)  304(304)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG12175  09.06.2019 06:00:00  1062.099  1(0)  4,739(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG12006  09.06.2019 06:00:00  1050.663  5(0)  23,697(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70706  09.06.2019 06:00:00  1048.567  6(0)  28,436(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70737  09.06.2019 06:00:00  1046.938  7(0)  33,175(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  GR0502154  09.06.2019 06:00:00  1045.321  10(0)  47,393(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70776  09.06.2019 06:00:00  1044.857  13(0)  61,611(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG58049  09.06.2019 06:00:00  1043.247  17(0)  80,569(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70762  09.06.2019 06:00:00  1026.827  21(0)  99,526(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70728  09.06.2019 06:00:00  1023.827  24(0)  113,744(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70746  09.06.2019 06:00:00  1018.648  29(0)  137,441(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  GR0502066  09.06.2019 06:00:00  1016.023  32(0)  151,659(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70718  09.06.2019 06:00:00  1011.461  37(0)  175,355(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2019  BG70716  09.06.2019 06:00:00  1004.694  41(0)  194,313(0)  157686,715  10(10)  211(211)  Клубно(Клубно) 
Бургас  BG70768  16.06.2019 05:45:00  1221.865  59(59)  64,835(64,835)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG12081  16.06.2019 05:45:00  1216.027  65(65)  71,429(71,429)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG70776  16.06.2019 05:45:00  1200.923  81(81)  89,011(89,011)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG68041  16.06.2019 05:45:00  1192.875  97(97)  106,593(106,593)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG70740  16.06.2019 05:45:00  1191.603  102(102)  112,088(112,088)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG12006  16.06.2019 05:45:00  1189.772  108(108)  118,681(118,681)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Бургас  BG68024  16.06.2019 05:45:00  1182.285  129(129)  141,758(141,758)  335197,921  11(31)  228(910)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG12081  07.07.2019 05:50:00  1248.136  1(69)  12,821(198,847)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG12024  07.07.2019 05:50:00  1214.660  4(131)  51,282(377,522)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG12006  07.07.2019 05:50:00  1214.248  5(134)  64,103(386,167)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG12175  07.07.2019 05:50:00  1200.328  8(148)  102,564(426,513)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG68041  07.07.2019 05:50:00  1182.866  11(160)  141,026(461,095)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  BG12073  07.07.2019 05:50:00  1164.388  15(172)  192,308(495,677)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Китен 2  GR0502066  07.07.2019 05:50:00  1162.183  16(174)  205,128(501,441)  357778,059  4(18)  78(347)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG12006  21.07.2019 06:15:00  1068.964  3(29)  50(109,023)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG12175  21.07.2019 06:15:00  1056.851  5(35)  83,333(131,579)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG70744  21.07.2019 06:15:00  668.577  7(81)  116,667(304,511)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG12081  21.07.2019 06:15:00  646.897  9(88)  150(330,827)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG58049  21.07.2019 06:15:00  606.769  10(93)  166,667(349,624)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG68028  21.07.2019 06:15:00  363.623  11(102)  183,333(383,459)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO  BG12024  21.07.2019 06:15:00  360.679  12(103)  200(387,218)  564234,533  8(23)  60(266)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG68041  Женски  534,049  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  GR0502066  Женски  699,182  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12081  Женски  778,123  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12175  Мъжки  815,896  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  GR0502066  Женски  1147,135  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG68041  Женски  534,049  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  GR0502066  Женски  88  699,182  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12081  Женски  21  778,123  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12175  Мъжки  20  815,896  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  GR0502066  Женски  27  1147,135  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG12081  Женски  597,351  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG12081  Женски  24  597,351  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG12081  Женски  762,415  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG12024  Мъжки  910,542  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG12081  Женски  21  762,415  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG12024  Мъжки  21  910,542  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      831,59  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      34  831,59  2019  Многогодишни  Една година  Национално