БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
51,174  BG11224/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
62,185  BG68459/2019  2020  Мъжки  ИЛКО 
132,772  BG11226/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
164,865  BG18065/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
180,476  BG48908/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
186,699  BG80371/2019  2020  Мъжки  Mark Newport 
187,451  BG69075/2019  2020  Мъжки  Йордан Велков 
189,956  BG64005/2019  2020  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
231,36  BG11225/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
10  259,249  BG69942/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
11  285,761  BG18046/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
12  291,716  BG78089/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
13  304,349  BG11215/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
14  308,352  BG48912/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
15  328,277  BG53660/2019  2020  Мъжки  Кольо Златев Колев 
16  334,294  BG11178/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
17  337,255  BG11258/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
18  343,879  BG18164/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
19  348,501  BG48610/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
20  379,467  BG18133/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
21  386,835  BG69972/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
22  388,223  BG16753/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
23  392,901  BG11435/2019  2020  Мъжки  Николай Ноев 
24  406,898  BG 69095/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев 
25  407,329  BG11291/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
26  436,317  BG53644/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
27  450,579  BG65447/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
28  452,146  BG69905/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
29  460,485  BG33043/2019  2020  Мъжки  NIKI TANYA LICANOVI 
30  474,115  BG53600/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
31  475,19  BG53942/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
32  476,788  BG67539/2019  2020  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
33  489,701  BG53947/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
34  515,37  BG53935/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
35  517,482  BG53727/2019  2020  Мъжки  Севдалин Т. Русев 
36  521,313  BG69923/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
37  530,509  BG08271/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
38  537,082  BG16694/2019  2020  Мъжки  Владимир Маринов 
39  545,69  BELG4014494/2019  2020  Мъжки  Стефан Радев 1 
40  553,334  BG68968/2019  2020  Мъжки  Росен Тодоров 
41  556,845  BG65406/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
42  562,205  BG 68558/2019  2020  Мъжки  Велко Огнянов Борисов 
43  573,17  BG15204/2019  2020  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
44  578,16  BG49815/2019  2020  Мъжки  Даниел Иванов Димитров 
45  580,648  BG84458/2019  2020  Мъжки  Веселин Милев 
46  589,841  BG16709/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
47  647,399  BG31509/2019  2020  Мъжки  Йолиан Глухаров 
48  666,188  BG31474/2019  2020  Мъжки  Светлин Бачийски 2 
49  722,516  BG 69088/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев