БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Петър Петров
Ширина/Дължина 41:53:10.32/23:28:10.26

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18158/2019  135319,779  09.05.2021 09:00:03  1352.522  1(0)  2,717(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG82301/2019  135319,779  09.05.2021 09:00:04  1352.292  2(0)  5,435(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18145/2019  135319,779  09.05.2021 09:00:17  1349.379  3(0)  8,152(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG82304/2019  135319,779  09.05.2021 09:00:31  1346.238  4(0)  10,87(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18163/2019  135319,779  09.05.2021 09:01:19  1335.608  6(0)  16,304(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53140/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:20  1335.397  7(0)  19,022(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18159/2019  135319,779  09.05.2021 09:01:21  1335.173  9(0)  24,457(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18120/2019  135319,779  09.05.2021 09:01:24  1334.515  11(0)  29,891(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53185/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:26  1334.080  12(0)  32,609(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53148/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:27  1333.857  13(0)  35,326(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53138/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:29  1333.423  14(0)  38,043(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53112/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:31  1332.977  15(0)  40,761(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53158/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:33  1332.543  16(0)  43,478(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53186/2020  135319,779  09.05.2021 09:01:34  1332.320  17(0)  46,196(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53199/2020  135319,779  09.05.2021 09:02:01  1326.443  20(0)  54,348(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53132/2020  135319,779  09.05.2021 09:04:10  1299.066  33(0)  89,674(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG70620/2018  135319,779  09.05.2021 09:05:18  1285.088  35(0)  95,109(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53127/2020  135319,779  09.05.2021 09:05:20  1284.686  36(0)  97,826(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53136/2020  135319,779  09.05.2021 09:05:24  1283.869  37(0)  100,543(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53142/2020  135319,779  09.05.2021 09:05:28  1283.053  38(0)  103,261(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53165/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:05  1251.999  48(0)  130,435(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53160/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:05  1251.999  49(0)  133,152(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG82320/2019  135319,779  09.05.2021 09:08:06  1251.802  50(0)  135,87(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53171/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:07  1251.605  51(0)  138,587(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53170/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:08  1251.420  53(0)  144,022(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18156/2019  135319,779  09.05.2021 09:08:10  1251.026  54(0)  146,739(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53147/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:10  1251.026  55(0)  149,457(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18146/2019  135319,779  09.05.2021 09:08:22  1248.718  58(0)  157,609(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53141/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:30  1247.187  60(0)  163,043(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53182/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:36  1246.038  63(0)  171,196(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53105/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:39  1245.465  64(0)  173,913(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53151/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:42  1244.892  66(0)  179,348(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53190/2020  135319,779  09.05.2021 09:08:44  1244.514  68(0)  184,783(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18160/2019  135319,779  09.05.2021 09:08:52  1242.983  70(0)  190,217(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG53178/2020  135319,779  09.05.2021 09:09:08  1239.953  73(0)  198,37(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53160/2020  188481,113  15.05.2021 08:39:44  1302.268  1(0)  2,041(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18164/2019  188481,113  15.05.2021 08:39:47  1301.818  2(0)  4,082(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53141/2020  188481,113  15.05.2021 08:39:50  1301.369  3(0)  6,122(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53142/2020  188481,113  15.05.2021 08:39:51  1301.216  4(0)  8,163(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53165/2020  188481,113  15.05.2021 08:39:52  1301.063  5(0)  10,204(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53147/2020  188481,113  15.05.2021 08:41:22  1287.730  15(0)  30,612(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53133/2020  188481,113  15.05.2021 08:41:35  1285.832  16(0)  32,653(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53118/2020  188481,113  15.05.2021 08:42:23  1278.852  21(0)  42,857(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53112/2020  188481,113  15.05.2021 08:42:26  1278.419  23(0)  46,939(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53167/2020  188481,113  15.05.2021 08:42:30  1277.838  25(0)  51,02(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53175/2020  188481,113  15.05.2021 08:42:34  1277.258  28(0)  57,143(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53126/2020  188481,113  15.05.2021 08:42:38  1276.687  29(0)  59,184(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53156/2020  188481,113  15.05.2021 08:43:05  1272.807  37(0)  75,51(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG82320/2019  188481,113  15.05.2021 08:43:35  1268.524  45(0)  91,837(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18120/2019  188481,113  15.05.2021 08:43:37  1268.234  46(0)  93,878(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18146/2019  188481,113  15.05.2021 08:43:40  1267.807  47(0)  95,918(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53145/2020  188481,113  15.05.2021 08:43:50  1266.393  50(0)  102,041(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53170/2020  188481,113  15.05.2021 08:44:58  1256.817  58(0)  118,367(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18160/2019  188481,113  15.05.2021 08:45:05  1255.846  60(0)  122,449(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53127/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:05  1255.846  61(0)  124,49(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53114/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:07  1255.561  62(0)  126,531(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53181/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:09  1255.285  63(0)  128,571(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53159/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:14  1254.592  64(0)  130,612(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG82304/2019  188481,113  15.05.2021 08:45:16  1254.308  65(0)  132,653(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53198/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:18  1254.033  66(0)  134,694(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53166/2020  188481,113  15.05.2021 08:45:36  1251.535  70(0)  142,857(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG70620/2018  188481,113  15.05.2021 08:45:45  1250.289  72(0)  146,939(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53150/2020  188481,113  15.05.2021 08:46:22  1245.193  75(0)  153,061(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53132/2020  188481,113  15.05.2021 08:47:22  1237.021  92(0)  187,755(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18159/2019  188481,113  15.05.2021 08:47:25  1236.615  94(0)  191,837(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG82301/2019  188481,113  15.05.2021 08:47:29  1236.080  96(0)  195,918(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53147/2020  254610,949  23.05.2021 09:16:51  1293.426  1(0)  2,326(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53171/2020  254610,949  23.05.2021 09:18:48  1280.739  4(0)  9,302(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53167/2020  254610,949  23.05.2021 09:18:49  1280.630  5(0)  11,628(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18158/2019  254610,949  23.05.2021 09:18:51  1280.417  6(0)  13,953(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53150/2020  254610,949  23.05.2021 09:18:54  1280.095  7(0)  16,279(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18120/2019  254610,949  23.05.2021 09:25:30  1238.983  39(0)  90,698(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18146/2019  254610,949  23.05.2021 09:25:36  1238.380  40(0)  93,023(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18104/2019  254610,949  23.05.2021 09:26:09  1235.076  42(0)  97,674(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53170/2020  254610,949  23.05.2021 09:26:09  1235.076  43(0)  100(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53126/2020  254610,949  23.05.2021 09:26:13  1234.675  44(0)  102,326(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18164/2019  254610,949  23.05.2021 09:26:21  1233.879  49(0)  113,953(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53199/2020  254610,949  23.05.2021 09:27:00  1230.005  54(0)  125,581(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53140/2020  254610,949  23.05.2021 09:27:41  1225.960  65(0)  151,163(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53142/2020  254610,949  23.05.2021 09:27:45  1225.564  68(0)  158,14(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53181/2020  254610,949  23.05.2021 09:27:52  1224.874  70(0)  162,791(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53198/2020  254610,949  23.05.2021 09:27:56  1224.486  71(0)  165,116(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG82301/2019  254610,949  23.05.2021 09:27:58  1224.285  72(0)  167,442(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53118/2020  254610,949  23.05.2021 09:28:02  1223.897  74(0)  172,093(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53119/2020  254610,949  23.05.2021 09:28:07  1223.403  76(0)  176,744(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53145/2020  254610,949  23.05.2021 09:28:09  1223.209  77(0)  179,07(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53166/2020  254610,949  23.05.2021 09:28:16  1222.522  78(0)  181,395(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53156/2020  254610,949  23.05.2021 09:28:24  1221.742  79(0)  183,721(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18160/2019  334442,111  30.05.2021 10:15:46  1307.605  1(0)  2,639(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18120/2019  334442,111  30.05.2021 10:15:53  1307.012  2(0)  5,277(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18164/2019  334442,111  30.05.2021 10:16:05  1305.991  5(0)  13,193(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53160/2020  334442,111  30.05.2021 10:16:09  1305.649  7(0)  18,47(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18146/2019  334442,111  30.05.2021 10:16:15  1305.140  9(0)  23,747(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53167/2020  334442,111  30.05.2021 10:21:55  1276.901  16(0)  42,216(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53147/2020  334442,111  30.05.2021 10:22:29  1274.148  18(0)  47,493(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18158/2019  334442,111  30.05.2021 10:28:33  1245.363  32(0)  84,433(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53159/2020  334442,111  30.05.2021 10:30:01  1238.597  40(0)  105,541(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53150/2020  334442,111  30.05.2021 10:30:15  1237.529  43(0)  113,456(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53142/2020  334442,111  30.05.2021 10:30:41  1235.549  49(0)  129,288(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18163/2019  334442,111  30.05.2021 10:30:45  1235.243  51(0)  134,565(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53156/2020  334442,111  30.05.2021 10:31:36  1231.377  57(0)  150,396(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53101/2020  334442,111  30.05.2021 10:32:43  1226.334  64(0)  168,865(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG82301/2019  334442,111  30.05.2021 10:32:45  1226.186  66(0)  174,142(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53175/2020  334442,111  30.05.2021 10:34:07  1220.071  75(0)  197,889(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.06.2021)  BG53147/2020  333968,448  06.06.2021 10:34:08  1288.792  3(35)  9,119(22,801)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18120/2019  333968,448  06.06.2021 10:35:26  1282.358  8(55)  24,316(35,831)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53126/2020  333968,448  06.06.2021 10:35:26  1282.358  9(56)  27,356(36,482)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53142/2020  333968,448  06.06.2021 10:35:31  1281.945  10(59)  30,395(38,436)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53165/2020  333968,448  06.06.2021 10:39:24  1263.118  24(117)  72,948(76,221)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18177/2019  333968,448  06.06.2021 10:39:27  1262.879  25(119)  75,988(77,524)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53199/2020  333968,448  06.06.2021 10:39:31  1262.559  27(121)  82,067(78,827)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53190/2020  333968,448  06.06.2021 10:39:32  1262.483  28(123)  85,106(80,13)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53132/2020  333968,448  06.06.2021 10:40:28  1258.041  31(135)  94,225(87,948)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG70647/2018  333968,448  06.06.2021 10:40:29  1257.965  32(136)  97,264(88,599)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18145/2019  333968,448  06.06.2021 10:40:36  1257.411  33(138)  100,304(89,902)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG70620/2018  333968,448  06.06.2021 10:40:39  1257.175  34(139)  103,343(90,554)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG70636/2018  333968,448  06.06.2021 10:42:17  1249.494  45(187)  136,778(121,824)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18158/2019  333968,448  06.06.2021 10:43:59  1241.597  62(227)  188,45(147,883)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53192/2020  333968,448  06.06.2021 10:44:14  1240.444  63(229)  191,489(149,186)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18160/2019  333968,448  06.06.2021 10:44:41  1238.374  66(244)  200,608(158,958)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53178/2020  333968,448  06.06.2021 10:44:56  1237.227  67(253)  203,647(164,821)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG18146/2019  333968,448  06.06.2021 10:45:01  1236.842  68(256)  206,687(166,775)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53145/2020  333968,448  06.06.2021 10:46:07  1231.824  78(285)  237,082(185,668)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG53142/2020  352102,04  13.06.2021 10:43:54  1198.033  2(5)  7,663(3,514)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18164/2019  352102,04  13.06.2021 10:43:55  1197.964  3(6)  11,494(4,216)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53126/2020  352102,04  13.06.2021 10:44:29  1195.662  6(9)  22,989(6,325)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53165/2020  352102,04  13.06.2021 10:44:31  1195.524  7(10)  26,82(7,027)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53119/2020  352102,04  13.06.2021 10:44:37  1195.118  8(11)  30,651(7,73)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53160/2020  352102,04  13.06.2021 10:48:20  1180.232  15(27)  57,471(18,974)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53145/2020  352102,04  13.06.2021 10:48:24  1179.967  16(29)  61,303(20,379)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53199/2020  352102,04  13.06.2021 10:52:19  1164.678  21(68)  80,46(47,786)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18177/2019  352102,04  13.06.2021 10:55:10  1153.801  26(83)  99,617(58,327)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18120/2019  352102,04  13.06.2021 10:56:55  1147.222  30(98)  114,943(68,869)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53190/2020  352102,04  13.06.2021 10:57:04  1146.662  31(99)  118,774(69,571)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18160/2019  352102,04  13.06.2021 10:59:27  1137.832  36(123)  137,931(86,437)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53132/2020  352102,04  13.06.2021 11:02:56  1125.167  40(150)  153,257(105,411)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18145/2019  352102,04  13.06.2021 11:03:00  1124.927  41(151)  157,088(106,114)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18158/2019  352102,04  13.06.2021 11:03:34  1122.893  44(156)  168,582(109,628)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53140/2020  352102,04  13.06.2021 11:03:37  1122.714  45(157)  172,414(110,33)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18146/2019  352102,04  13.06.2021 11:05:25  1116.306  48(180)  183,908(126,493)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53192/2020  352102,04  13.06.2021 11:08:12  1106.543  54(205)  206,897(144,062)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53108/2020  352102,04  13.06.2021 11:13:17  1089.145  72(262)  275,862(184,118)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG18116/2019  352102,04  13.06.2021 11:13:19  1089.030  73(263)  279,693(184,821)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG53178/2020  352102,04  13.06.2021 11:14:22  1085.505  74(285)  283,525(200,281)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG53199/2020  381263,084  21.06.2021 11:07:33  1219.847  2(2)  8,475(2,347)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18145/2019  381263,084  21.06.2021 11:09:54  1210.743  3(4)  12,712(4,695)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53190/2020  381263,084  21.06.2021 11:10:04  1210.102  5(6)  21,186(7,042)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18159/2019  381263,084  21.06.2021 11:10:49  1207.228  7(8)  29,661(9,39)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53132/2020  381263,084  21.06.2021 11:10:50  1207.167  8(9)  33,898(10,563)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53136/2020  381263,084  21.06.2021 11:17:27  1182.394  19(30)  80,508(35,211)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18116/2019  381263,084  21.06.2021 11:17:31  1182.149  20(31)  84,746(36,385)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18177/2019  381263,084  21.06.2021 11:17:42  1181.478  22(34)  93,22(39,906)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18146/2019  381263,084  21.06.2021 11:17:44  1181.358  23(35)  97,458(41,08)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53119/2020  381263,084  21.06.2021 11:20:21  1171.855  30(45)  127,119(52,817)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53145/2020  381263,084  21.06.2021 11:20:25  1171.614  31(46)  131,356(53,991)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18120/2019  381263,084  21.06.2021 11:22:57  1162.565  35(52)  148,305(61,033)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53178/2020  381263,084  21.06.2021 11:22:59  1162.448  36(53)  152,542(62,207)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53142/2020  381263,084  21.06.2021 11:23:34  1160.382  38(55)  161,017(64,554)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53160/2020  381263,084  21.06.2021 11:27:54  1145.278  49(68)  207,627(79,812)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53108/2020  381263,084  21.06.2021 11:30:18  1137.080  55(78)  233,051(91,549)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG70620/2018  381263,084  21.06.2021 11:30:48  1135.387  56(81)  237,288(95,07)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53192/2020  381263,084  21.06.2021 11:32:12  1130.673  58(87)  245,763(102,113)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG70636/2018  381263,084  21.06.2021 11:37:12  1114.153  66(112)  279,661(131,455)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18164/2019  381263,084  21.06.2021 11:45:50  1086.737  86(157)  364,407(184,272)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18163/2019  381263,084  21.06.2021 11:47:25  1081.852  89(169)  377,119(198,357)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG53126/2020  459192,999  27.06.2021 12:31:10  1090.287  23(23)  150,327(56,235)  14(36)  153(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG18107/2019  459192,999  27.06.2021 12:48:15  1047.788  41(48)  267,974(117,359)  14(36)  153(409)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG18158/2019  357727,561  04.07.2021 11:19:02  1087.209  11(28)  100(45,603)  11(38)  110(614)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18104/2019  221828,68  11.07.2021 09:05:38  1263.024  1(15)  5,464(37,406)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53132/2020  221828,68  11.07.2021 09:05:40  1262.779  2(16)  10,929(39,9)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG70636/2018  221828,68  11.07.2021 09:05:45  1262.183  3(17)  16,393(42,394)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18159/2019  221828,68  11.07.2021 09:05:45  1262.183  4(18)  21,858(44,888)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53136/2020  221828,68  11.07.2021 09:05:48  1261.824  5(19)  27,322(47,382)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53170/2020  221828,68  11.07.2021 09:05:49  1261.702  6(20)  32,787(49,875)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53190/2020  221828,68  11.07.2021 09:06:00  1260.390  7(21)  38,251(52,369)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53119/2020  221828,68  11.07.2021 09:06:01  1260.268  8(22)  43,716(54,863)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18146/2019  221828,68  11.07.2021 09:06:13  1258.838  9(23)  49,18(57,357)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18177/2019  221828,68  11.07.2021 09:06:47  1254.808  10(24)  54,645(59,85)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53178/2020  221828,68  11.07.2021 09:06:51  1254.332  11(25)  60,109(62,344)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53165/2020  221828,68  11.07.2021 09:08:19  1244.013  16(34)  87,432(84,788)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53141/2020  221828,68  11.07.2021 09:08:23  1243.553  17(35)  92,896(87,282)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53199/2020  221828,68  11.07.2021 09:08:28  1242.967  19(37)  103,825(92,269)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53126/2020  221828,68  11.07.2021 09:08:33  1242.390  20(39)  109,29(97,257)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18164/2019  221828,68  11.07.2021 09:08:39  1241.694  22(41)  120,219(102,244)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG82304/2019  221828,68  11.07.2021 09:10:01  1232.265  26(56)  142,077(139,651)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG53192/2020  221828,68  11.07.2021 09:10:03  1232.039  28(58)  153,005(144,638)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18120/2019  221828,68  11.07.2021 09:10:05  1231.814  29(59)  158,47(147,132)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18145/2019  221828,68  11.07.2021 09:10:07  1231.581  30(60)  163,934(149,626)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18158/2019  221828,68  11.07.2021 09:10:09  1231.355  32(62)  174,863(154,613)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18116/2019  221828,68  11.07.2021 09:11:00  1225.573  39(74)  213,115(184,539)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG70636/2018  563117,023  18.07.2021 15:10:06  1042.616  10(104)  65,359(227,074)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG18158/2019  563117,023  18.07.2021 15:38:55  989.805  14(116)  91,503(253,275)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG18159/2019  563117,023  18.07.2021 18:47:25  743.470  24(147)  156,863(320,961)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG18163/2019  563117,023  18.07.2021 18:52:01  738.982  26(149)  169,935(325,328)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG18146/2019  563117,023  18.07.2021 19:46:25  689.742  29(155)  189,542(338,428)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG18104/2019  563117,023  18.07.2021 20:03:04  675.956  30(157)  196,078(342,795)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG70636/2018  333897,133  25.07.2021 10:53:03  1200.853  2(121)  41,667(254,737)  5(22)  48(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG53178/2020  333897,133  25.07.2021 10:55:53  1188.741  8(165)  166,667(347,368)  5(22)  48(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG70647/2018  333897,133  25.07.2021 10:57:01  1183.961  9(180)  187,5(378,947)  5(22)  48(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18120/2019  Женски  189,386  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53142/2020  Женски  209,887  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18164/2019  Мъжки  237,688  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53147/2020  Женски  239,007  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53160/2020  Женски  252,449  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18158/2019  Женски  256,334  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53199/2020  Женски  275,577  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53126/2020  Женски  292,448  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18146/2019  Женски  302,948  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53132/2020  Женски  304,525  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53165/2020  Мъжки  305,402  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18145/2019  Мъжки  358,489  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18120/2019  Женски  374,068  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53190/2020  Мъжки  379,777  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18164/2019  Мъжки  492,948  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18177/2019  Мъжки  497,463  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18158/2019  Женски  524,986  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53145/2020  Мъжки  541,149  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18160/2019  Женски  13  560,7  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53178/2020  Мъжки  652,174  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18146/2019  Женски  731,704  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18160/2019  Женски  881,05  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70620/2018  Мъжки  898,871  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18120/2019  Женски  19  189,386  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53142/2020  Женски  11  209,887  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18164/2019  Мъжки  20  237,688  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53147/2020  Женски  12  239,007  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53160/2020  Женски  15  252,449  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18158/2019  Женски  32  256,334  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53199/2020  Женски  20  275,577  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53126/2020  Женски  23  292,448  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18146/2019  Женски  46  302,948  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53132/2020  Женски  27  304,525  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53165/2020  Мъжки  16  305,402  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18145/2019  Мъжки  44  358,489  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18120/2019  Женски  17  374,068  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53190/2020  Мъжки  29  379,777  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18164/2019  Мъжки  16  492,948  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18177/2019  Мъжки  17  497,463  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18158/2019  Женски  26  524,986  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53145/2020  Мъжки  53  541,149  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18160/2019  Женски  122  560,7  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53178/2020  Мъжки  58  652,174  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18146/2019  Женски  44  731,704  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18160/2019  Женски  56  881,05  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70620/2018  Мъжки  44  898,871  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18120/2019  Женски  159,495  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53142/2020  Женски  227,751  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18158/2019  Женски  331,167  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18146/2019  Женски  10  358,095  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70636/2018  Мъжки  360,305  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18120/2019  Женски  370,467  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18158/2019  Женски  538,643  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53178/2020  Мъжки  10  593,976  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18146/2019  Женски  731,977  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18120/2019  Женски  22  159,495  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53142/2020  Женски  21  227,751  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18158/2019  Женски  61  331,167  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18146/2019  Женски  70  358,095  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70636/2018  Мъжки  41  360,305  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18120/2019  Женски  12  370,467  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18158/2019  Женски  24  538,643  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53178/2020  Мъжки  69  593,976  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG18146/2019  Женски  36  731,977  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG18158/2019  Женски  347,837  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG18146/2019  Женски  500,298  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG18158/2019  Женски  512,293  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG70636/2018  Мъжки  780,851  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG18146/2019  Женски  813,374  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG18158/2019  Женски  22  347,837  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG18146/2019  Женски  44  500,298  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG18158/2019  Женски  512,293  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG70636/2018  Мъжки  18  780,851  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG18146/2019  Женски  18  813,374  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53142/2020  Женски  209,887  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53147/2020  Женски  239,007  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53126/2020  Женски  246,357  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53160/2020  Женски  252,449  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53199/2020  Женски  275,577  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53132/2020  Женски  304,525  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53165/2020  Мъжки  305,402  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53190/2020  Мъжки  379,777  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53145/2020  Мъжки  541,149  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53178/2020  Мъжки  10  652,174  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53142/2020  Женски  15  209,887  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53147/2020  Женски  21  239,007  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53126/2020  Женски  22  246,357  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53160/2020  Женски  25  252,449  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53199/2020  Женски  30  275,577  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53132/2020  Женски  36  304,525  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53165/2020  Мъжки  35  305,402  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53190/2020  Мъжки  52  379,777  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53145/2020  Мъжки  93  541,149  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53178/2020  Мъжки  105  652,174  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,321  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,321  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      129,347  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      129,347  2021  Многогодишни  Една година  Национално