БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Стефан Радев 1
Ширина/Дължина 43:16:41.10/27:43:11.58

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BELG4129685/2018  117327,388  17.05.2020 08:14:46  1119.889  22(0)  13,58(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129640/2018  117327,388  17.05.2020 08:19:16  1073.768  81(0)  50(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  NL1868967/2015  117327,388  17.05.2020 08:20:15  1064.194  89(0)  54,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG12375/2019  117327,388  17.05.2020 08:20:59  1057.165  104(0)  64,198(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4124429/2018  117327,388  17.05.2020 08:21:37  1051.161  117(0)  72,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129611/2018  117327,388  17.05.2020 08:21:38  1051.010  118(0)  72,84(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG04595/2019  117327,388  17.05.2020 08:21:49  1049.280  121(0)  74,691(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG38762/2019  117327,388  17.05.2020 08:24:28  1024.989  145(0)  89,506(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17663/2018  117327,388  17.05.2020 08:24:39  1023.353  147(0)  90,741(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG47685/2019  117327,388  17.05.2020 08:24:40  1023.201  149(0)  91,975(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75643/2017  117327,388  17.05.2020 08:26:25  1007.820  184(0)  113,58(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG32599/2019  117327,388  17.05.2020 08:26:52  1003.939  193(0)  119,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129609/2018  117327,388  17.05.2020 08:27:09  1001.514  201(0)  124,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69465/2018  117327,388  17.05.2020 08:27:10  1001.369  202(0)  124,691(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129681/2018  117327,388  17.05.2020 08:27:17  1000.378  205(0)  126,543(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75657/2017  117327,388  17.05.2020 08:27:23  999.526  206(0)  127,16(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG12387/2019  117327,388  17.05.2020 08:27:24  999.382  207(0)  127,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG79492/2019  117327,388  17.05.2020 08:27:26  999.101  208(0)  128,395(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14494/2019  117327,388  17.05.2020 08:27:30  998.531  209(0)  129,012(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75674/2017  117327,388  17.05.2020 08:27:40  997.114  210(0)  129,63(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG20124/2017  117327,388  17.05.2020 08:27:44  996.555  212(0)  130,864(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG20143/2017  117327,388  17.05.2020 08:27:50  995.709  214(0)  132,099(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129660/2018  117327,388  17.05.2020 08:28:18  991.778  223(0)  137,654(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129616/2018  117327,388  17.05.2020 08:29:28  982.090  243(0)  150(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG66568/2016  117327,388  17.05.2020 08:29:33  981.409  246(0)  151,852(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75634/2017  117327,388  17.05.2020 08:29:34  981.269  247(0)  152,469(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG31032/2017  117327,388  17.05.2020 08:29:36  980.998  249(0)  153,704(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4038335/2017  117327,388  17.05.2020 08:31:18  967.250  278(0)  171,605(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129601/2018  117327,388  17.05.2020 08:31:32  965.395  282(0)  174,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129654/2018  117327,388  17.05.2020 08:31:33  965.260  283(0)  174,691(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  GB18943/2018  145059,668  24.05.2020 09:51:10  1304.881  48(0)  29,304(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129606/2018  145059,668  24.05.2020 09:51:12  1304.493  51(0)  31,136(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG63969/2019  145059,668  24.05.2020 09:51:14  1304.106  53(0)  32,357(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG79492/2019  145059,668  24.05.2020 09:52:17  1291.911  69(0)  42,125(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129656/2018  145059,668  24.05.2020 09:52:18  1291.716  71(0)  43,346(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG65206/2019  145059,668  24.05.2020 09:52:47  1286.184  84(0)  51,282(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129640/2018  145059,668  24.05.2020 09:52:49  1285.796  85(0)  51,893(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG20343/2019  145059,668  24.05.2020 09:53:38  1276.563  106(0)  64,713(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12278/2019  145059,668  24.05.2020 09:53:40  1276.181  107(0)  65,324(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129680/2018  145059,668  24.05.2020 09:54:22  1268.370  125(0)  76,313(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12345/2019  145059,668  24.05.2020 09:54:23  1268.193  126(0)  76,923(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12275/2019  145059,668  24.05.2020 09:54:32  1266.532  133(0)  81,197(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4038338/2017  145059,668  24.05.2020 09:54:34  1266.156  137(0)  83,639(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14479/2019  145059,668  24.05.2020 09:54:42  1264.688  141(0)  86,081(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47682/2019  145059,668  24.05.2020 09:55:02  1261.027  157(0)  95,849(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13027/2018  145059,668  24.05.2020 09:55:05  1260.479  159(0)  97,07(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12362/2019  145059,668  24.05.2020 09:55:05  1260.479  160(0)  97,68(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG04579/2019  145059,668  24.05.2020 09:55:07  1260.106  161(0)  98,291(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129616/2018  145059,668  24.05.2020 09:56:25  1246.035  195(0)  119,048(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG27285/2017  145059,668  24.05.2020 09:56:25  1246.024  196(0)  119,658(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG75657/2017  145059,668  24.05.2020 09:56:27  1245.682  198(0)  120,879(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  NL1868967/2015  145059,668  24.05.2020 09:56:29  1245.329  200(0)  122,1(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14484/2019  145059,668  24.05.2020 09:56:29  1245.308  201(0)  122,711(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG33087/2019  145059,668  24.05.2020 09:56:30  1245.147  203(0)  123,932(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129677/2018  145059,668  24.05.2020 09:56:31  1244.966  204(0)  124,542(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129659/2018  145059,668  24.05.2020 09:56:31  1244.955  205(0)  125,153(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4038324/2017  145059,668  24.05.2020 09:56:32  1244.795  208(0)  126,984(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47686/2019  145059,668  24.05.2020 09:56:34  1244.432  212(0)  129,426(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47688/2019  145059,668  24.05.2020 09:56:36  1244.079  215(0)  131,258(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG31295/2017  145059,668  24.05.2020 09:56:46  1242.300  224(0)  136,752(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13210/2018  145059,668  24.05.2020 09:56:47  1242.130  225(0)  137,363(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17662/2018  145059,668  24.05.2020 09:56:53  1241.067  230(0)  140,415(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69465/2018  145059,668  24.05.2020 09:57:30  1234.550  258(0)  157,509(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4014540/2019  145059,668  24.05.2020 09:57:34  1233.847  261(0)  159,341(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129681/2018  145059,668  24.05.2020 09:57:37  1233.322  264(0)  161,172(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG75627/2017  145059,668  24.05.2020 09:57:40  1232.798  268(0)  163,614(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129683/2018  145059,668  24.05.2020 09:58:41  1222.245  315(0)  192,308(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG41674/2019  145059,668  24.05.2020 09:58:42  1222.070  317(0)  193,529(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14467/2019  145059,668  24.05.2020 09:58:49  1220.866  323(0)  197,192(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG75657/2017  244550,736  31.05.2020 10:24:46  1689.271  58(0)  37,81(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129689/2018  244550,736  31.05.2020 10:24:52  1688.105  60(0)  39,113(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69465/2018  244550,736  31.05.2020 10:24:55  1687.523  61(0)  39,765(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13210/2018  244550,736  31.05.2020 10:25:05  1685.592  65(0)  42,373(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG12371/2019  244550,736  31.05.2020 10:26:02  1674.627  97(0)  63,233(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129644/2018  244550,736  31.05.2020 10:26:22  1670.805  105(0)  68,449(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG0593119/2019  244550,736  31.05.2020 10:26:23  1670.623  107(0)  69,752(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129659/2018  244550,736  31.05.2020 10:26:24  1670.429  110(0)  71,708(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG31297/2017  244550,736  31.05.2020 10:26:26  1670.052  111(0)  72,36(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG12253/2018  244550,736  31.05.2020 10:26:26  1670.052  112(0)  73,012(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG79498/2017  244550,736  31.05.2020 10:26:29  1669.482  114(0)  74,316(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG12278/2019  244550,736  31.05.2020 10:26:32  1668.912  117(0)  76,271(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG18959/2018  244550,736  31.05.2020 10:26:51  1665.310  128(0)  83,442(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4038324/2017  244550,736  31.05.2020 10:26:53  1664.936  129(0)  84,094(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4214418/2018  244550,736  31.05.2020 10:26:54  1664.743  130(0)  84,746(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4014467/2019  244550,736  31.05.2020 10:26:55  1664.550  133(0)  86,701(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  TH100804/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:01  1663.418  136(0)  88,657(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG12393/2019  244550,736  31.05.2020 10:27:06  1662.480  141(0)  91,917(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129656/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:15  1660.786  150(0)  97,784(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4035660/2017  244550,736  31.05.2020 10:27:21  1659.659  156(0)  101,695(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG17663/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:21  1659.636  157(0)  102,347(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG79080/2017  244550,736  31.05.2020 10:27:24  1659.096  160(0)  104,302(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129609/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:33  1657.409  168(0)  109,518(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13109/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:39  1656.287  176(0)  114,733(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  GB18954/2018  244550,736  31.05.2020 10:27:42  1655.726  179(0)  116,688(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4014472/2019  244550,736  31.05.2020 10:27:42  1655.726  180(0)  117,34(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4035654/2017  244550,736  31.05.2020 10:27:57  1652.928  189(0)  123,207(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129601/2018  244550,736  31.05.2020 10:28:03  1651.812  194(0)  126,467(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4018936/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:07  1639.992  259(0)  168,84(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4014494/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:10  1639.443  262(0)  170,795(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG03518/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:10  1639.443  263(0)  171,447(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG65653/2017  244550,736  31.05.2020 10:29:11  1639.267  264(0)  172,099(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129639/2018  244550,736  31.05.2020 10:29:12  1639.080  265(0)  172,751(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4129616/2018  244550,736  31.05.2020 10:29:14  1638.718  267(0)  174,055(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG18955/2018  244550,736  31.05.2020 10:29:40  1633.966  289(0)  188,396(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13209/2018  244550,736  31.05.2020 10:29:42  1633.605  292(0)  190,352(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BELG4014479/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:43  1633.420  294(0)  191,656(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  NL0066414/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:44  1633.245  295(0)  192,308(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG33087/2019  244550,736  31.05.2020 10:29:53  1631.611  300(0)  195,567(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво