БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Мустафа Атип
Ширина/Дължина 41:58:24.00/23:37:00.72

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18678/2019  121061,739  09.05.2021 08:54:23  1282.665  39(0)  105,978(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18651/2019  174047,409  15.05.2021 08:29:36  1293.071  12(0)  24,49(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53677/2020  174047,409  15.05.2021 08:31:07  1278.660  22(0)  44,898(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18678/2019  174047,409  15.05.2021 08:31:39  1273.673  35(0)  71,429(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53684/2020  174047,409  15.05.2021 08:32:26  1266.416  49(0)  100(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG18688/2019  174047,409  15.05.2021 08:32:28  1266.103  51(0)  104,082(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53617/2020  174047,409  15.05.2021 08:35:37  1237.741  90(0)  183,673(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53608/2020  174047,409  15.05.2021 08:35:44  1236.721  93(0)  189,796(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18678/2019  240186,991  23.05.2021 09:11:00  1257.524  28(0)  65,116(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53663/2020  240186,991  23.05.2021 09:17:00  1219.223  85(0)  197,674(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53664/2020  320283,082  30.05.2021 10:11:30  1273.491  19(0)  50,132(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53663/2020  320283,082  30.05.2021 10:11:31  1273.405  20(0)  52,77(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG18678/2019  320283,082  30.05.2021 10:11:42  1272.479  21(0)  55,409(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.06.2021)  BG18678/2019  319782,04  06.06.2021 10:23:13  1288.316  5(38)  15,198(24,756)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53617/2020  319782,04  06.06.2021 10:30:39  1250.859  44(185)  133,739(120,521)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53619/2020  319782,04  06.06.2021 10:31:21  1247.443  50(193)  151,976(125,733)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53699/2020  319782,04  06.06.2021 10:35:25  1227.961  82(300)  249,24(195,44)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG18651/2019  338381,371  13.06.2021 10:59:25  1093.610  67(242)  256,705(170,063)  14(52)  261(1423)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG18678/2019  366100,308  21.06.2021 10:54:49  1221.079  1(1)  4,237(1,174)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53617/2020  366100,308  21.06.2021 11:29:05  1095.836  78(141)  330,508(165,493)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53699/2020  366100,308  21.06.2021 11:32:01  1086.296  87(158)  368,644(185,446)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG18678/2019  207829,797  11.07.2021 08:56:46  1246.229  15(33)  81,967(82,294)  11(28)  183(401)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18678/2019  Женски  208,326  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18678/2019  Женски  23  208,326  2021  Многогодишни  Една година  Национално