БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Илиаз Дагонов
Ширина/Дължина 41:57:14.30/23:35:39.00

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2021 (09.05.2021)  BG18818/2019  123391,271  09.05.2021 08:59:30  1240.113  72(0)  195,652(0)  12(12)  368(368)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53861/2020  176433,881  15.05.2021 08:31:16  1294.766  9(0)  18,367(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53869/2020  176433,881  15.05.2021 08:31:38  1291.298  14(0)  28,571(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53649/2020  176433,881  15.05.2021 08:33:43  1271.898  40(0)  81,633(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53844/2020  176433,881  15.05.2021 08:33:46  1271.440  42(0)  85,714(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53858/2020  176433,881  15.05.2021 08:33:53  1270.378  44(0)  89,796(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53862/2020  176433,881  15.05.2021 08:35:27  1256.204  59(0)  120,408(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Стара Загора 2021 (15.05.2021)  BG53857/2020  176433,881  15.05.2021 08:37:05  1241.766  85(0)  173,469(0)  14(14)  490(490)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG18876/2019  242576,049  23.05.2021 09:10:06  1276.044  10(0)  23,256(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53861/2020  242576,049  23.05.2021 09:10:08  1275.823  11(0)  25,581(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53853/2020  242576,049  23.05.2021 09:12:11  1262.214  26(0)  60,465(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53649/2020  242576,049  23.05.2021 09:14:02  1250.179  30(0)  69,767(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53869/2020  242576,049  23.05.2021 09:14:34  1246.748  32(0)  74,419(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Ямбол 2021 (23.05.2021)  BG53857/2020  242576,049  23.05.2021 09:17:40  1227.195  58(0)  134,884(0)  14(14)  430(430)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53849/2020  322605,71  30.05.2021 10:11:05  1284.857  13(0)  34,301(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53861/2020  322605,71  30.05.2021 10:13:59  1270.186  23(0)  60,686(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53649/2020  322605,71  30.05.2021 10:18:50  1246.386  31(0)  81,794(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53862/2020  322605,71  30.05.2021 10:21:42  1232.731  55(0)  145,119(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53860/2020  322605,71  30.05.2021 10:21:57  1231.555  56(0)  147,757(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53858/2020  322605,71  30.05.2021 10:22:12  1230.380  58(0)  153,034(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53857/2020  322605,71  30.05.2021 10:22:13  1230.301  59(0)  155,673(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас 1 (30.05.2021)  BG53869/2020  322605,71  30.05.2021 10:22:56  1226.950  62(0)  163,588(0)  14(14)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.06.2021)  BG18876/2019  322111,779  06.06.2021 10:23:49  1294.573  1(25)  3,04(16,287)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG53849/2020  322111,779  06.06.2021 10:26:10  1282.461  7(53)  21,277(34,528)  14(52)  329(1535)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG18876/2019  368709,611  21.06.2021 11:13:04  1159.220  39(56)  165,254(65,728)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG53849/2020  368709,611  21.06.2021 11:25:09  1116.794  65(111)  275,424(130,282)  14(49)  236(852)  Клубно(Национално) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG53649/2020  346524,121  04.07.2021 10:53:40  1141.132  1(1)  9,091(1,629)  11(38)  110(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG53849/2020  346524,121  04.07.2021 10:57:55  1125.382  3(5)  27,273(8,143)  11(38)  110(614)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG53849/2020  550408,093  18.07.2021 13:30:22  1249.885  1(66)  6,536(144,105)  14(39)  153(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG53649/2020  322041,541  25.07.2021 10:44:45  1193.852  3(152)  62,5(320)  5(22)  48(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53649/2020  Женски  297,323  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53649/2020  Женски  24  297,323  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53849/2020  Женски  70,257  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53849/2020  Женски  26  317,058  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53849/2020  Женски  70,257  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53849/2020  Женски  200,539  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53649/2020  Женски  297,323  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53849/2020  Женски  14  200,539  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG53649/2020  Женски  34  297,323  2021  Едногодишни  Една година  Национално