БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортист
Гълъбовъди Кольо Златев Колев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79191  Мъжки  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79191  Мъжки  54  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG50537  Мъжки  434,917  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19547  Женски  465,26  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG50537  Мъжки  45  434,917  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19547  Женски  57  465,26  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG50537  Мъжки  687,664  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG19547  Женски  695,079  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG50537  Мъжки  42  687,664  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG19547  Женски  51  695,079  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79191  Мъжки  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04650  Женски  767,844  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79191  Мъжки  86  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04650  Женски  100  767,844  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      850,4  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      35  850,4  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      499,426  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      499,426  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1902,714  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      55  1902,714  2019  Многогодишни  Една година  Национално