БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортист
Гълъбовъди Диян Петров Костадинов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  19  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  31  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  38  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  38  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  11  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  46  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  19  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  25  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  48  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  50  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  52  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  58  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  59  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално