БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Георги Кондев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2019  BG70750  11.05.2019 07:15:00  1208.272  20  50,378  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70744  11.05.2019 07:15:00  1205.425  24  60,453  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70768  11.05.2019 07:15:00  1204.894  25  62,972  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70716  11.05.2019 07:15:00  1204.013  26  65,491  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68041  11.05.2019 07:15:00  1202.593  27  68,01  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68028  11.05.2019 07:15:00  1202.243  28  70,529  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG12006  11.05.2019 07:15:00  1198.374  29  73,048  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70737  11.05.2019 07:15:00  1196.977  31  78,086  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG58060  11.05.2019 07:15:00  1164.169  53  133,501  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70720  11.05.2019 07:15:00  1160.875  58  146,096  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70752  11.05.2019 07:15:00  1153.038  61  153,652  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68024  11.05.2019 07:15:00  1139.413  66  166,247  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG12081  11.05.2019 07:15:00  1139.099  67  168,766  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70739  11.05.2019 07:15:00  1137.364  69  173,804  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG12073  11.05.2019 07:15:00  1137.042  70  176,322  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG12175  11.05.2019 07:15:00  1136.891  71  178,841  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  GR0502066  11.05.2019 07:15:00  1134.211  72  181,36  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG70712  11.05.2019 07:15:00  1125.800  76  191,436  95023,284309  13  397  Клубно 
Стара Загора 2019  BG58049  19.05.2019 06:40:00  1294.886  19,718  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG70737  19.05.2019 06:40:00  1286.892  11  30,986  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68028  19.05.2019 06:40:00  1285.878  12  33,803  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG12024  19.05.2019 06:40:00  1269.634  22  61,972  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG70728  19.05.2019 06:40:00  1269.212  23  64,789  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG12175  19.05.2019 06:40:00  1254.618  36  101,408  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG70746  19.05.2019 06:40:00  1242.512  52  146,479  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG70768  19.05.2019 06:40:00  1239.286  55  154,93  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  GR0502066  19.05.2019 06:40:00  1238.884  56  157,746  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  GR0502154  19.05.2019 06:40:00  1230.367  68  191,549  123305,48536  13  355  Клубно 
Сливен 2019  GR0502066  26.05.2019 06:30:00  1321.642  3,289  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG70716  26.05.2019 06:30:00  1321.532  6,579  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG12073  26.05.2019 06:30:00  1307.987  16  52,632  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG70737  26.05.2019 06:30:00  1302.421  19  62,5  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG12024  26.05.2019 06:30:00  1296.690  21  69,079  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG12081  26.05.2019 06:30:00  1289.373  31  101,974  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68041  26.05.2019 06:30:00  1288.183  36  118,421  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG70718  26.05.2019 06:30:00  1284.397  41  134,868  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG70746  26.05.2019 06:30:00  1276.476  51  167,763  201665,415316  12  304  Клубно 
Чирпан 2019  BG12175  09.06.2019 06:00:00  1062.099  4,739  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG12006  09.06.2019 06:00:00  1050.663  23,697  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70706  09.06.2019 06:00:00  1048.567  28,436  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70737  09.06.2019 06:00:00  1046.938  33,175  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  GR0502154  09.06.2019 06:00:00  1045.321  10  47,393  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70776  09.06.2019 06:00:00  1044.857  13  61,611  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG58049  09.06.2019 06:00:00  1043.247  17  80,569  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70762  09.06.2019 06:00:00  1026.827  21  99,526  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70728  09.06.2019 06:00:00  1023.827  24  113,744  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70746  09.06.2019 06:00:00  1018.648  29  137,441  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  GR0502066  09.06.2019 06:00:00  1016.023  32  151,659  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70718  09.06.2019 06:00:00  1011.461  37  175,355  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG70716  09.06.2019 06:00:00  1004.694  41  194,313  117962,42053  10  211  Клубно 
Бургас  BG70768  16.06.2019 05:45:00  1221.865  59  64,835  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG12081  16.06.2019 05:45:00  1216.027  65  71,429  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG70776  16.06.2019 05:45:00  1200.923  81  89,011  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG68041  16.06.2019 05:45:00  1192.875  97  106,593  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG70740  16.06.2019 05:45:00  1191.603  102  112,088  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG12006  16.06.2019 05:45:00  1189.772  108  118,681  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG68024  16.06.2019 05:45:00  1182.285  129  141,758  346017,829645  31  910  Клубно 
Китен 2  BG12081  07.07.2019 05:50:00  1248.136  12,821  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  BG12024  07.07.2019 05:50:00  1214.660  51,282  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  BG12006  07.07.2019 05:50:00  1214.248  64,103  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  BG12175  07.07.2019 05:50:00  1200.328  102,564  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  BG68041  07.07.2019 05:50:00  1182.866  11  141,026  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  BG12073  07.07.2019 05:50:00  1164.388  15  192,308  378230,625471  18  347  Клубно 
Китен 2  GR0502066  07.07.2019 05:50:00  1162.183  16  205,128  378230,625471  18  347  Клубно 
Тулча 2 RO  BG12006  21.07.2019 06:15:00  1068.964  50  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG12175  21.07.2019 06:15:00  1056.851  83,333  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG70744  21.07.2019 06:15:00  668.577  116,667  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG12081  21.07.2019 06:15:00  646.897  150  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG58049  21.07.2019 06:15:00  606.769  10  166,667  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG68028  21.07.2019 06:15:00  363.623  11  183,333  472826,538856  22  244  Клубно 
Тулча 2 RO  BG12024  21.07.2019 06:15:00  360.679  12  200  472826,538856  22  244  Клубно 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A  BG68041  Женски  534,049  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  GR0502066  Женски  699,182  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG12081  Женски  778,123  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  BG12175  Мъжки  815,896  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  GR0502066  Женски  1147,135  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B  BG12081  Женски  597,351  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D  BG12081  Женски  762,415  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D  BG12024  Мъжки  910,542  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Майстор категория А      831,59  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А      10  831,59  2019  Многогодишни  Една година  Национално