БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Разлог-Якоруда

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Разлог-Якоруда
Гълъбовъди Емил Кирев

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Белозем 2019  BG31011  11.05.2019 07:15:00  1248.575  2,519  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68145  11.05.2019 07:15:00  1247.816  5,038  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31044  11.05.2019 07:15:00  1247.046  7,557  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68134  11.05.2019 07:15:00  1246.851  10,076  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31042  11.05.2019 07:15:00  1246.094  12,594  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31017  11.05.2019 07:15:00  1245.521  15,113  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31052  11.05.2019 07:15:00  1244.560  17,632  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31022  11.05.2019 07:15:00  1238.497  20,151  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31058  11.05.2019 07:15:00  1221.008  12  30,227  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31012  11.05.2019 07:15:00  1219.908  13  32,746  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31053  11.05.2019 07:15:00  1218.997  14  35,264  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31036  11.05.2019 07:15:00  1218.997  15  37,783  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68148  11.05.2019 07:15:00  1218.636  16  40,302  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31050  11.05.2019 07:15:00  1214.811  17  42,821  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG12312  11.05.2019 07:15:00  1207.052  21  52,897  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31021  11.05.2019 07:15:00  1206.869  22  55,416  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31043  11.05.2019 07:15:00  1205.795  23  57,935  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31008  11.05.2019 07:15:00  1197.271  30  75,567  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31162  11.05.2019 07:15:00  1196.742  32  80,605  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68122  11.05.2019 07:15:00  1196.045  33  83,123  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68126  11.05.2019 07:15:00  1195.338  34  85,642  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68097  11.05.2019 07:15:00  1194.463  35  88,161  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31013  11.05.2019 07:15:00  1194.105  36  90,68  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31032  11.05.2019 07:15:00  1193.579  37  93,199  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68157  11.05.2019 07:15:00  1193.411  38  95,718  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31028  11.05.2019 07:15:00  1190.789  40  100,756  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31020  11.05.2019 07:15:00  1175.458  42  105,793  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG68141  11.05.2019 07:15:00  1173.931  45  113,35  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG57752  11.05.2019 07:15:00  1162.848  56  141,058  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31015  11.05.2019 07:15:00  1158.374  59  148,615  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31003  11.05.2019 07:15:00  1140.501  65  163,728  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31033  11.05.2019 07:15:00  1138.106  68  171,285  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31030  11.05.2019 07:15:00  1133.346  73  183,879  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31039  11.05.2019 07:15:00  1132.087  74  186,398  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31026  11.05.2019 07:15:00  1125.504  77  193,955  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31037  11.05.2019 07:15:00  1123.321  78  196,474  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31006  11.05.2019 07:15:00  1123.013  79  198,992  95023,284309  13  397  Клубно 
Белозем 2019  BG31023  11.05.2019 07:15:00  1120.691  80  201,511  95023,284309  13  397  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68126  19.05.2019 06:40:00  1298.293  2,817  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31003  19.05.2019 06:40:00  1297.699  5,634  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68134  19.05.2019 06:40:00  1296.670  8,451  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG12319  19.05.2019 06:40:00  1296.077  11,268  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31047  19.05.2019 06:40:00  1295.343  14,085  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31027  19.05.2019 06:40:00  1295.043  16,901  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68076  19.05.2019 06:40:00  1294.460  22,535  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31032  19.05.2019 06:40:00  1294.310  25,352  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68157  19.05.2019 06:40:00  1293.428  10  28,169  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31038  19.05.2019 06:40:00  1279.909  19  53,521  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31036  19.05.2019 06:40:00  1269.211  24  67,606  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68145  19.05.2019 06:40:00  1251.363  41  115,493  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31164  19.05.2019 06:40:00  1250.258  45  126,761  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68140  19.05.2019 06:40:00  1250.258  46  129,577  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31010  19.05.2019 06:40:00  1249.164  48  135,211  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68097  19.05.2019 06:40:00  1249.164  49  138,028  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG31026  19.05.2019 06:40:00  1247.932  50  140,845  123305,48536  13  355  Клубно 
Стара Загора 2019  BG68148  19.05.2019 06:40:00  1230.801  67  188,732  123305,48536  13  355  Клубно 
Сливен 2019  BG31003  26.05.2019 06:30:00  1317.787  13,158  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG12312  26.05.2019 06:30:00  1317.445  16,447  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68145  26.05.2019 06:30:00  1317.103  19,737  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31015  26.05.2019 06:30:00  1316.646  23,026  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31023  26.05.2019 06:30:00  1316.646  26,316  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31161  26.05.2019 06:30:00  1316.196  29,605  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68148  26.05.2019 06:30:00  1314.494  10  32,895  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31057  26.05.2019 06:30:00  1314.494  11  36,184  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31032  26.05.2019 06:30:00  1313.698  12  39,474  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31050  26.05.2019 06:30:00  1313.698  13  42,763  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68097  26.05.2019 06:30:00  1311.440  14  46,053  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31051  26.05.2019 06:30:00  1304.706  18  59,211  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68157  26.05.2019 06:30:00  1294.838  23  75,658  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31010  26.05.2019 06:30:00  1294.508  24  78,947  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31167  26.05.2019 06:30:00  1293.961  26  85,526  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68134  26.05.2019 06:30:00  1291.659  28  92,105  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31052  26.05.2019 06:30:00  1289.037  33  108,553  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG12319  26.05.2019 06:30:00  1286.752  38  125  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31030  26.05.2019 06:30:00  1281.670  45  148,026  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31020  26.05.2019 06:30:00  1281.450  46  151,316  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31164  26.05.2019 06:30:00  1279.089  48  157,895  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31060  26.05.2019 06:30:00  1277.802  49  161,184  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG68076  26.05.2019 06:30:00  1269.185  55  180,921  201665,415316  12  304  Клубно 
Сливен 2019  BG31038  26.05.2019 06:30:00  1264.548  60  197,368  201665,415316  12  304  Клубно 
Бургас 1  BG31164  02.06.2019 06:00:00  1232.869  10,204  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31036  02.06.2019 06:00:00  1232.568  15,306  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31058  02.06.2019 06:00:00  1219.697  30,612  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31047  02.06.2019 06:00:00  1213.473  10  51,02  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31003  02.06.2019 06:00:00  1192.106  20  102,041  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31051  02.06.2019 06:00:00  1192.034  21  107,143  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31060  02.06.2019 06:00:00  1191.679  22  112,245  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG68076  02.06.2019 06:00:00  1191.040  23  117,347  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31053  02.06.2019 06:00:00  1190.899  24  122,449  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG68122  02.06.2019 06:00:00  1190.541  25  127,551  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG31032  02.06.2019 06:00:00  1190.188  26  132,653  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG68097  02.06.2019 06:00:00  1187.640  27  137,755  225580,265558  10  196  Клубно 
Бургас 1  BG68134  02.06.2019 06:00:00  1186.159  29  147,959  225580,265558  10  196  Клубно 
Чирпан 2019  BG31058  09.06.2019 06:00:00  1057.759  9,479  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG68148  09.06.2019 06:00:00  1054.553  14,218  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31010  09.06.2019 06:00:00  1053.135  18,957  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG68076  09.06.2019 06:00:00  1045.986  37,915  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG68134  09.06.2019 06:00:00  1045.518  42,654  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG12312  09.06.2019 06:00:00  1045.169  12  56,872  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG68145  09.06.2019 06:00:00  1044.702  14  66,351  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31161  09.06.2019 06:00:00  1044.472  15  71,09  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31032  09.06.2019 06:00:00  1043.428  16  75,829  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31052  09.06.2019 06:00:00  1021.754  25  118,483  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31015  09.06.2019 06:00:00  1021.420  27  127,962  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31013  09.06.2019 06:00:00  1018.981  28  132,701  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31027  09.06.2019 06:00:00  1017.543  31  146,919  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31020  09.06.2019 06:00:00  1014.576  33  156,398  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG68097  09.06.2019 06:00:00  1013.814  34  161,137  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31030  09.06.2019 06:00:00  1012.935  35  165,877  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG12333  09.06.2019 06:00:00  1012.392  36  170,616  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31051  09.06.2019 06:00:00  1009.669  38  180,095  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31047  09.06.2019 06:00:00  1008.369  39  184,834  117962,42053  10  211  Клубно 
Чирпан 2019  BG31006  09.06.2019 06:00:00  1002.236  43  203,791  117962,42053  10  211  Клубно 
Бургас  BG68076  16.06.2019 05:45:00  1258.174  19  20,879  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG12312  16.06.2019 05:45:00  1258.098  20  21,978  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG68141  16.06.2019 05:45:00  1225.856  52  57,143  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31058  16.06.2019 05:45:00  1225.483  53  58,242  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG68145  16.06.2019 05:45:00  1199.879  84  92,308  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31006  16.06.2019 05:45:00  1197.445  88  96,703  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG68097  16.06.2019 05:45:00  1191.181  105  115,385  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31013  16.06.2019 05:45:00  1188.355  111  121,978  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31015  16.06.2019 05:45:00  1188.076  113  124,176  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31164  16.06.2019 05:45:00  1187.793  115  126,374  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31060  16.06.2019 05:45:00  1183.932  124  136,264  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31023  16.06.2019 05:45:00  1182.675  127  139,56  346017,829645  31  910  Клубно 
Бургас  BG31020  16.06.2019 05:45:00  1178.781  141  154,945  346017,829645  31  910  Клубно 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A  BG68145  Женски  298,927  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG68134  Мъжки  301,245  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG12312  Женски  346,38  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A  BG31032  Женски  366,507  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG68076  Женски  379,597  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG68097  Женски  525,382  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A  BG68145  Женски  545,81  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория G  BG31032  Женски  366,507  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А      313,439  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А      313,439  2019  Многогодишни  Една година  Национално